Suomi

Crynance Oy:n yleiset palvelu- ja toimitusehdot sijoitusmetallien osto- ja myyntitoiminnassa

Nämä ovat Crynance Oy:n (myöhemmin Toimittaja) yleiset palvelu- ja toimitusehdot sijoitusmetallien osto- ja myyntitoiminnassa.

Myöhemmin termillä "Toimittaja" tarkoitetaan Crynance Oy:tä ja termillä "Asiakas" tarkoitetaan Toimittajan palveluja käyttävää yksityishenkilöä.

Kaikki Toimittajan antamat tarjoukset annetaan sitoumuksetta ja Toimittaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa niitä ilman erillistä ilmoitusta.

Tilaus katsotaan vahvistetuksi, kun Asiakas on vastanottanut tilausvahvistuksen, laskun tai tilauksen tuotteet on toimitettu Asiakkaalle. Toimittaja pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä käsittelemästä tilausta ja siinä tapauksessa Toimittaja tiedottaa Asiakasta välittömästi.

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat sidottuja sopimushetkeen ja toimitusehtona on EXW (ex works) Helsinki. Alle 500 euron arvoisiin ja muualle Suomeen toimitettaviin tilauksiin lisäämme tuotteiden arvosta riippuen 30€ (arvo alle 3.000€) tai 50€ (arvo alle 25.000€) toimitus- ja vakuutuskulut. Yli 25.000€ euron tilaukset toimitamme ja vakuutamme ilman lisäkuluja.

Toimitukset Kaikkien toimittajan tuotteiden ja palveluidenhinnat muodostuvat Toimittajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevien sijoitusmarkkinoiden pohjalta, Toimittajan valinnan mukaisesti ja lisättynä mahdollisesti toimitus- ja vakuutusmaksuilla. Käypänä hintana pidetään Asiakkaan tilauksen ajankohtana ilmoitettuja hintoja, vaikka hinnat muuttuisivatkin myöhemmin.

Toimittajalle tehtävät tilaukset ovat aina sitovia, sillä kaupan peruutusoikeuksien ja palautusoikeuden osalta sijoitusmetallituotteiden kauppa kuuluu normaalin kuluttajasuojan ulkopuolelle:

  • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/83/EU, kuluttajan oikeuksista

    "16 artikla - Poikkeukset peruuttamisoikeudesta

    Jäsenvaltiot eivät saa säätää 9–15 artiklan mukaista peruuttamisoikeutta etäsopimusten ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjensopimusten osalta, jos kyse on...b) sellaisten tavaroiden toimittamisesta tai sellaisten palvelujen suorituksesta, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisen määräaikana;"

Asiakkaalla ei ole peruutus-, vetäytymis- tai palautusoikeutta tilauksista tai toimituksista, jotka on osoitettu Toimittajalle.

Asiakas sitoutuu järjestämään tilauksen kokonaishinnan suuruisen maksun välittömästi tilauksen tehtyään. Maksu katsotaan laiminlyödyksi mikäli maksu ei ole saapunut Toimittajalle kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä, Toimittaja on toimittanut tilausvahvistuksen ja Toimittaja ei ole peruuttanut eikä keskeyttänyt tilauksen käsittelyä. Mikäli maksu on laiminlyöty voi Toimittaja kieltäytyä tilauksen jatkokäsittelystä. Kaikki maksun laiminlyönnistä aiheutuvat rahoituskulut ja kustannukset mahdollisista tuotteisiin liittyvien kurssi hintojen muutoksista veloitetaan kokonaisuudessaan Asiakkaalta.

Toimittaja vakuuttaa Tuotteiden lähetykset. Tuotteiden lähetyksen toimituksen seuranta tiedot toimitetaan Asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaan vastuulla on vastaanottaa lähetys tai järjestää itselleen sijainen. Asiakas on velvoitettu vastaanottamaan myös osan tilauksen sisällöstä ns. osatoimituksena. Toimittaja pidättää oikeuden toimittaa tilauksen tuotteet useana osatoimituksena tai toimituseränä.

Kun Asiakas vastaanottaa toimituksen tulee ostajan tai vastaanottajan, välittömästi tarkastaa pakkauksen eheys ja virheettömyys. Asiakkaan tai vastaanottajan tulee ilmoittaa lähetyksen eheydessä tai virheettömyydessä ilmenevät puutteet kuriirille tai muulle toimituksen suorittajalle välittömästi!

Asiakkaan tai lähetyksen vastaanottajan tulee vaatia ilmoitukselleen kirjallinen vahvistus kuriirilta tai luovuttajalta. Puutteelliset, virheelliset tai kadonneet lähetykset tulee raportoida Toimittajalle välittömästi. Mikäli Asiakas tai vastaanottaja laiminlyö ilmoituksen raukeaa Toimittajan antama vakuutus toimituksen osalta.

Asiakkaalle siirtyvät kaikki tuotteisiin liittyvät vastuut, kun tuotteet on luovutettu hänelle tai hänen osoittamalleen kolmannelle osapuolelle. Tämä pätee myös osatoimituksina tai toimituserinä luovutettaviin tuotteisiin.

Toimittajan katsotaan hyväksytysti täyttäneen tilauksen velvoitteet ja toimittaneen tuotteet Asiakkaalle oikein, kun Toimittaja on luovuttanut tilauksen tuotteet Asiakkaan haltuun todennetusti tai kun kolmas osapuoli on siirtänyt tuotteet Asiakkaalle toimitettavaksi. Hyväksytyksi tilanteeksi katsotaan myös tilanne, jolloin asiakkaan osoittama kolmas osapuoli on saanut Tuotteet todennetusti haltuunsa.

Toimittaja käyttää Asiakkaasta keräämiään tietoja vain oman liiketoimintansa välttämättömiin toimintoihin ja luovuttaa niitä ainoastaan tilauksen käsittelyssä tarpeellisille tahoille (esimerkiksi lähetyksen toimittajalle). Toimittaja käsittelee tietoja luottamuksellisesti ja nykyisten sekä tulevien tietosuoja-asetusten ja -lakien mukaisesti.

Toimittaja ei miltään osin vastaa verkkopalveluissaan mahdollisesti löytyvien kolmansien osapuolien verkkolinkkien sisällöstä. Näiden verkkolinkkien sisältö on Toimittavan palvelun ulkopuolista ja niiden sisältöjen vastuu on täysin sisällön tuottajalla.

Ensisijaisesti osapuolet pyrkivät sovittelevaan mahdolliset riita-asiat neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät kykene pääsemään riidassa sopuun, haetaan asialle ratkaisu Helsingin Käräjäoikeudessa.

Järvenpäässä 11.7.2019

Crynance Oy


Tietosuoja

Tietosuojalauseet – Crynance Oy (myöhemmin Toimittaja)

1. Mitä on henkilökohtainen tieto?

Tiedämme kuinka arvokasta on henkilökohtaisen tiedon asianmukainen käsittely. Niinpä me toimimme tarkasti määräysten mukaan ja noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä. Henkilökohtaisia tai sinuun liittyviä tietoja, joiden perustella sinut voidaan tunnistaa, ovat: nimi, osoite, puhelinnumero ja syntymäaika.

2. Tunnistaminen, tallentaminen ja henkilökohtaisen tiedon suojaus

Jokainen käynti verkkosivustollamme ja tiedostojen nouto verkkosivustollamme sieltä talletetaan. Talletettavat tiedot ovat: haetun tiedoston nimi, tapahtuman päivämäärä ja kellonaika, siirretty tietomäärä, onnistuneen noudon tunnistetieto, tiedot käytetystä selainohjelmistosta ja noudon tehneen selaimen ns. domain-osoite. Lisäksi talletetaan noudon tehneen tietokoneen IP-osoite. Henkilökohtaisia tietoja talletetaan vain mikäli niitä annetaan noudon yhteydessä vapaaehtoisesti (esimerkiksi tilauksen tekemisessä annettavat tiedot). Edellä mainitun lisäksi muita tietoja talletetaan vain jos annat niitä vapaaehtoisesti esimerkiksi yhteydenoton, tilauksen tai selvityspyynnön yhteydessä. Näissä toiminnoissa käytetämme parhaimpamme mukaan viimeisimpiä turvamenetelmiä, niin tiedon siirrossa, kuin henkilökohtaisten tietojen talletuksessa ja luvattoman käytön estämisessä.

3. Kuinka henkilökohtaisia tietoja käytetään ja jaetaan?

Mikäli olet antanut meille henkilökohtaisia tietojasi, käytämme niitä vain vastataksemme kyselyihisi, toteuttaaksemme tilaustasi tai teknisessä ylläpidossa. Kolmansille osapuolille luovutamme henkilökohtaisia tietojasi vain, mikäli se on välttämätöntä tilauksesi toteuttamiseksi tai etukäteen antamaasi valtuutukseen perustuen.

4. Oikeutesi tietoon, korjaukset ja tietojen poisto

Tietosuoja-asetuksen ja voimassaolevan (EU) lainsäädännön mukaisesti sinulla on milloin vain oikeus talletettuihin tietoihisi, niiden korjauksiin ja poistoon. Pyyntösi voit lähettää meillä postitse yrityksen viralliseen postiosoitteeseen.

5. Mitä ovat evästeet (cookies)?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita laitteesi tallettaa laitteeseesi vieraillessasi verkkosivustoilla. Niihin talletetaan erilaisia tietoja, joita käytetään monenlaisien toimintojen apuna. Väliaikaiset evästeet (temporary cookies) talletetaan sivustolla vierailun ajaksi. Kun vierailun lopuksi suljet verkkoselaimen, nämä poistetaan automaattisesti. Pysyvät evästeet (persistent cookies) talletetaan ja ne eivät poistu selainta suljettaessa, vaan ne pitää erikseen poistaa.

6. Google Analytics ja evästeet

Huomautus: Toimittajan verkkosivuilla vierailijoille

Toimittajan verkkosivusto käyttää Google Analytics verkkokäyntien analysointipalvelua, jonka palvelun tarjoaja on Google Inc (tai ”Alphabet” tai ”Google”). Käytämme evästeitä ja muita teknologioita, jotta pystyisimme ymmärtämään kuinka verkkosivujemme vierailijat käyttäytyvät ja miten voisimme parantaa sivustoamme. Käyttämäsi selainohjelmisto tallentaa evästeet laitteeseesi ja ne eivät haittaa laitteesi toimintaa eivätkä sisällä haittaohjelmia. Nämä Google Analytics evästeet muodostavat tietoa verkkosivustollamme käynnistäsi (sisältäen mm IP-osoitteesi) ja niiden tieto lähetetään Google Inc:in Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille, jonne tiedot myös talletetaan. Google käyttää tätä tietoa arvioimaan verkkosivustolla käyntiäsi, luodakseen raportteja tarjotakseen Internet-palveluita, sekä muihin tarkoituksiinsa. Google voi luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille käsiteltäväksi tai oikeusjärjestelmän tarpeisiin. Sovelluksemme yksilöimiseksi käytetään lisäksi tietojen tallentamista kolmansien osapuolien väliaikaisiin evästeisiin. Tiedot tallennetaan yksilöimättömässä muodossa. Halutessasi voit määrittää selaimesi estämään evästeiden käytön. Huomautamme kuitenkin, että estäessäsi evästeiden toiminnan et ehkä kykene käyttämään sivustomme kaikkia toimintoja. Käyttämällä sivustoamme luovutat Googlelle oikeuden käyttää sinusta kerättyjä tietoja.

7. Turvallisuusohjeet

Henkilökohtaisten tietojesi suojeleminen on meille tärkeä asia. Niinpä pyrimme tallentamaan aina tietosi, huomioiden tekniset- ja organisaationaaliset tekijät, siten että tietoihisi ei ole pääsyä kolmansilla osapuolilla. Kun lähetät sähköpostia, emme voi taata täydellistä tietoturvaa, joten suosittelemme luottamuksellisten tietojen lähettämistä postitse.Crynance Oy
+358 469 4747 38
www.crynance.fi
Asiakaspalvelu


2.256.400